Per quant de temps és vàlida la visa eTA de Nova Zelanda?

El NZeTA serà vàlid durant un període de 2 anys i es podrà utilitzar per a diverses visites.

Els sol·licitants hauran de pagar una taxa de tramitació i un impost turístic, la Taxa Internacional per a la Conservació i el Turisme dels Visitants (IVL), per obtenir l’eZ de Nova Zelanda.

Per a la tripulació de companyies aèries / creuers, NZeTA té una vigència de 5 anys.