Viisavabaduse riigid

Kruiisilaevaga tulles saab iga rahvus NZeTA-le kandideerida

Kruiisilaevaga Uus-Meremaale saabudes saavad NZeTA-d taotleda mis tahes kodakondsusega kodanikud. Kui reisija saabub aga lennukiga, peab reisija olema viisavabadusest või viisavabast riigist, siis kehtib riiki saabuvale reisijale ainult NZeTA (Uus-Meremaa eTA).

Mis on Uus-Meremaa eTA (NZeTA) viisanõudest loobuvate riikide täielik loetelu?

Järgmised riigid on viisavabadusriigid:


Mis on Uus-Meremaa eTA (NZeTA) transiidi viisanõudest loobumise riigid?

Riik, mille kodanikud ei pea enne Uus-Meremaale transiidireisijana reisimist viisat taotlema.

Transiidireisijad peavad jääma Aucklandi rahvusvahelise lennujaama transiidialale. Kui soovite lennujaamast lahkuda, peate enne Uus-Meremaale reisimist taotlema külastajaviisat.

Järgmised riigid on transiidiviisast loobumise riigid: